Celtx Script

بارگیری Celtx Script برای Mac

نسخه:
3.0.7
بارگیریبرای Mac

بارگیری Celtx Script

وقتی روی بارگیری کلیک کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

  • شما به وبگاه خارجی هدایت می‌شوید تا بارگیری را به‌پایان برسانید.
  • با کلیک روی دکمه بارگیری به فروشگاه iTunes می‌روید و در آنجا می توانید برنامه را خریداری کنید.

در پلتفرم‌های دیگر هم دردسترس است